napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

05
08

 „Panie, Panowie, osoby o nieustalonej tożsamości płciowej, kosmici, wilkołaki i wampiry, oraz wszelkie dziwolągi unikające sztampy” jak mawia nasz niezrównoważony fąfel MalBezVizji. Mamy sezon ogórkowy, więc pogadajmy o ogórkach.

02
08

Gmina nie może zdecydować, by na jej terenie alkohol był serwowany w estetycznych ogródkach gastronomicznych – uznał wojewoda.

02
08

Radny powiatowy Jarosław Rudnicki po raz kolejny przegrał w sądzie. Tym razem to pan radny postanowił oskarżyć mieszkankę Dzierżoniowa o rzekome zniesławienie. Zniesławienie to miało polegać najprawdopodobniej na powołaniu faktu sprawy sądowej sprzed lat, którą Rudnicki, przegrał jako radny miejski. Zapewne chodziło radnemu o sprawę niesłusznie pobranych diet. Wówczas jako jedyny, radny Jarosław Rudnicki odmówił zwrotu diet, które pobrał jako nienależne. Sąd nakazał wówczas Panu Jarosławowi Rudnickiemu zwrot kilku tysięcy złotych - wyrok SR w Dzierżoniowie sygn. akt: IC 158/06 plus koszty i opłaty sądowe - pisze portal dzierzoniow.pl

30
07

Przypomnę, że na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku, Rada Gminy Celestynów podjęła uchwałę w kwestii ustalenia wynagrodzenia wójta, Stefana Traczyka.

23
07

Nasza wioskowa opozycja pięknie wyparła się sprawy dotyczącej nielegalnego drukowania i dystrybucji materiałów referendalnych. Delikatnie ujmując, zwalając całą winę na byłego radnego Henryka Floriańczyka.

18
07

Można pomóc sobie i sąsiadom pozbywając się podstopień własnej posesji. Jak to zrobić? Zakasać rękawy i założyć sołecką spółkę wodną. Członkowstwo w spółce wodnej daje możliwość rozwiązania takich problemów Tobie, Twoim najbliższym i sąsiadom. Idąc za się przykładem założonych spółek wodnych w następujących sołectwach: Pogorzel Warszawska, Glina, Dyzin/Jatne, Podbiel do grona zabezpieczonych przed podtopieniami wsi dołączyć postanowiła dołączyć Dąbrówka. 

05
07

Taka myśl przyświecała chyba nowemu radnemu Wiesławowi Muszyńskiemu podczas występów na ostatniej sesji Rady Gminy.

20
06

Jest ostro

Ostrze się wyostrza jak może, by swoje racje w sprawie wniosku o nieudzielanie absolutorium ostro przedstawić i obronić. Nie dziwię się, bo kolejne wyroki sądowe, jakie ostatnio zapadają - a to w sprawie nieważności uchwały rady gminy o referendum, a to nieważności uchwały w sprawie pozbawieniu wójta części wynagrodzenia obalają jednak tezę o tym, że jedynie słuszna słuszność jest po stronie radnych zdeklarowanych przeciwników wójta, którą to ogłaszali wszem i wobec jako jedyną w naszej rzeczywistości celestynowskiej godną i obowiązującą. A absolutorium lada moment i jak się mają nieważne uchwały rady do zarzutów stawianych wójtowi?

19
06

Brak absolutorium radnych dla wójta = najniższa pensja wójta w całym powiecie otwockim??? W oku bliźniego drzazgę widzą, a w swoim belki, nie dostrzegają??? Uprzejmie informujemy radnych z opozycji, że najbliższy okulista przyjmuje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Celestynowie. Lekarz okulista przyjmuje bez skierowania!!!

18
06

Nad drogami gminy Celestynów zebrały się czarne chmury, z których wyłonił się proroczy krąg czarnoksiężników, debatujący jak by tu zrobić, żeby się nie narobić i nie wydać  złamanego grosza. 

11
06

Jak wiadomo referendum w sprawie odwołania wójta Stefana Traczyka okazało się nieważne. Mieszkańcy nie widzieli powodu dla jego odwołania i zignorowali referendum. Teraz okazuje się, że sama uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum została podjęta w sposób niezgodny z prawem. Podpisało się pod nią dziewięciu radnych.

Wskazywałem na to, że uchwała została podjęta w sposób urągający zasadom demokracji i niezgodnie z prawem już wtedy, kiedy ujrzała ona światło dzienne. Jednak wojewoda nie zareagował mimo moich interwencji – mówił wójt.

Teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził jej nieważność i wymierzył Radzie Gminy Celestynów karę w wysokości 540 złotych. 

10
06

Wyniki raportu o sytuacji seniorów na Mazowszu oraz ocena realizacji zadań wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach były głównymi tematami poruszonymi przez wojewodę Jacka Kozłowskiego podczas spotkania z samorządowcami z regionu warszawskiego 5 czerwca. Gminę Celestynów reprezentowała asystent wójta Stefana Traczyka - Ewa Adamska. Dotychczas tego typu konsultacje zorganizowano w Ostrołęce, Płońsku, Radomiu i Siedlcach.

20
05

W niedzielnych wyborach uzupełniających do Rady Gminy Celestynów zwyciężył Wiesław Józef Muszyński. Wyprzedził pod względem oddanych na niego głosów Lucynę Rutkowską i Jana Czajkę.

10
05

Autor zwany Anonimem - postać z towarzystwa Łukasza Winiarskiego albo nie chodził do szkoły, albo nie uważał na lekcjach, bo kompletnie nie rozumie słowa „dwulicowość”. A przecież można zajrzeć do słownika. Odsyłam, bo to swobodnie rzucone pojęcie nabiera jakiś nieznanych nikomu poza Anonimem znaczeń.

10
05

Adam Leonard Kieler nigdy nie zaprzeczał swojej przeszłości.

09
05

Diety radnych oraz płace starostów i marszałków powinny być uzależnione od wielkości budżetu jednostki, którą zarządzają lub w której sprawują mandat - uważa poseł Bogdan Rzońca.

06
05

Na stronie internetowej radnego Łukasza Winiarskiego „OSTRZE” pojawiło się oświadczenie radnej Izabelli Filipowicz – Żaroń (esbecki ps. operacyjny „Jolka”). Pomimo tego, że wyrok nie jest jeszcze prawomocny agentka żali się na swoją krzywdę i zdyskredytowanie jej w oczach opinii publicznej przez Gazete Polską Codziennie.