napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

16
04

W imieniu Stowarzyszenia Pro Fortalicium zapraszam serdecznie na wydarzenie historyczno-edukacyjne: VIII Piknik Forteczny, 12-13 maja 2012 r. Dąbrowiecka Góra koło Otwocka. 

10
04

„Decydujmy razem” to projekt, którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego a partnerami 6 organizacji pozarządowych. 

10
04

Powstało już kilka odcinków wiadomości telewizyjnych, poświęconych naszej gminie. Czy autorom wystaczy zapału do stworzenia następnych? Link

05
04

Zbliża się czas wydania następnego numeru "Kuriera Sąsiedzkiego".

05
04

O wspólnym działaniu na rzecz lokalnej społeczności i najnowszym projekcie CIS. Mówią radni i wójt Gminy Celestynów. FILM

04
04

Rozpoczyna się dziesiąta edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór, która zachęca mieszkańców i władze samorządowe do współpracy. Najskuteczniejsi uczestnicy zostaną uhonorowani Nagrodą Super Samorząd 2012.

27
12

Nie mam wątpliwości, że jestem przeszkodą w odbudowie państwa, w którym wszystko, co było najgorsze w III RP, miałoby powrócić w pełnej chwale. Mam jednak satysfakcję z tego, że jestem prezydentem z woli wyborców, którzy wykazali się wielką samodzielnością, przeciwstawiając się fali nieprawdziwych ataków na mnie. 

 

Lech Kaczyński, Gazeta Polska, 14 maja 2008 r.

 

Z Wójtem Gminy Celestynów rozmawiał Mariusz Wieczorek.

05
12

Fot. nortus.pinger.pl

Gminy nie potrafią wykorzystać pieniędzy na pomoc dla najuboższych uczniów - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Np. w 2010 r. Częstochowa zwróciła do budżetu państwa 55 proc. przyznanych funduszy na wyprawkę szkolną

29
11

Miło nam poinformować o nowym projekcie Celestynowskiej Inicjatywy Samorządowej. Jest to kwartalnik, którego pierwszy numer możecie Państwo przeczytać w wersji elektronicznej po kliknięciu w okładkę.

28
11

Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny wraz z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa realizuje projekt Inicjatywa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej - program informacyjno-szkoleniowo-doradczy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu prowadzone jest bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Pomocą slużą specjaliści: ekonomista, kadrowiec oraz prawnik. Zainteresowanym pomogą w przebrnięciu przez procedurę zakładania spółdzielni socjalnej, przy tworzeniu biznesplanu, załatwianiu formalności urzędowych czy zatrudnianiu pracowników.

23
11

Czy dla oszczędności zastąpić szkolne i przedszkolne kuchnie prywatnymi firmami - zastanawia się Piaseczno. W Warszawie decyduje się na to coraz więcej szkół. 

15
11

 Już 70 samorządów w Polsce ma długi przekraczające dopuszczalny limit 60 proc. dochodów. Aby wyjść na prostą radykalnie oszczędzają: tną inwestycje, redukują zatrudnienie, podnoszą lokalne podatki - stwierdza "Dziennik Gazeta Prawna". 

07
11

Fot. Vera Kratochvil/publicdomainpictures.net

W gminach i miastach na prawach powiatu w Polsce pracuje 175 732 osób. Oznacza to, że na jednego urzędnika zatrudnionego w urzędzie gminy przypada średnio 217 obywateli.

03
11

18
10

Fot. Flickr

Każde prawo - w tym i prawo podatkowe, jak się powszechnie przyjmuje, powinno realizować zasadę sprawiedliwości. Jednym z podstawowych warunków zaaprobowania przez społeczeństwo ciężarów podatkowych jest przekonanie mieszkańców, że sprawiedliwość i równość opodatkowania są rzeczywiście realizowane. Od tego uzależnione jest w znacznej mierze społeczne przyzwolenie na podatki, akceptacja ciężarów podatkowych przez podmioty nimi obciążone. 

10
10

Przed sceną Dnia Gminy Celestynów w Glinie (fot. ArchiwumCIS)

Tegoroczne obchody Dnia Gminy Celestynów z lokalizacją w Glinie zdaniem niektórych nie tylko obserwatorów miały się nie udać. Argumenty były różne, a to że za daleko, a to, że prawie profanacja tradycji obchodów w Celestynowie. Temperatura towarzysząca przygotowaniom tej imprezy dochodziła wrzenia, podsycana z miesiąca na miesiąc przez przeciwników tej lokalizacji. Główni scenarzyści nie mieli łatwego zadania. Miesiące przygotowań, ustaleń i trudnych negocjacji nie zyskiwały wśród opozycjonistów tego pomysłu należytego uznania, ba pokrzykiwaniom i złym przepowiedniom nie było końca. I tak w napięciu i oczekiwaniu przez niektórych wielkiej klęski, doczekaliśmy  dnia  obchodów święta Gminy Celestynów.

07
10

Wśród instytucji władzy największym zaufaniem Polaków cieszą się wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz prezydent RP, a najmniejszym - Sejm i Senat. Większość państwowych instytucji cieszy się większym zaufaniem niż pięć lat temu - wynika z sondażu TNS OBOP.