napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

22
03
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dla uczczenia 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. 8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Inicjatorem reform samorządowych był Senat, wybrany w pierwszych po drugiej wojnie światowej demokratycznych wyborach. Wybrane 27 maja 1990 r. w demokratycznych wyborach władze lokalne otrzymały kompetencje i środki do realizacji podstawowych zadań publicznych i samodzielnego decydowania o sposobie zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz o kierunku rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce wyraża głęboki szacunek i uznanie wszystkim, którzy przed laty doprowadzili do stworzenia podstaw demokracji lokalnej. Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy do radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast I kadencji, a także do tych wszystkich ich następców, którzy swoim zaangażowaniem doprowadzili do tego, że dziś małe ojczyzny są stabilną podstawą demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej. ◄ Wróć do poprzedniej strony