napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

04
04

Rozpoczyna się dziesiąta edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór, która zachęca mieszkańców i władze samorządowe do współpracy. Najskuteczniejsi uczestnicy zostaną uhonorowani Nagrodą Super Samorząd 2012.

27
12

Nie mam wątpliwości, że jestem przeszkodą w odbudowie państwa, w którym wszystko, co było najgorsze w III RP, miałoby powrócić w pełnej chwale. Mam jednak satysfakcję z tego, że jestem prezydentem z woli wyborców, którzy wykazali się wielką samodzielnością, przeciwstawiając się fali nieprawdziwych ataków na mnie. 

 

Lech Kaczyński, Gazeta Polska, 14 maja 2008 r.

 

Z Wójtem Gminy Celestynów rozmawiał Mariusz Wieczorek.

05
12

Fot. nortus.pinger.pl

Gminy nie potrafią wykorzystać pieniędzy na pomoc dla najuboższych uczniów - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Np. w 2010 r. Częstochowa zwróciła do budżetu państwa 55 proc. przyznanych funduszy na wyprawkę szkolną

29
11

Miło nam poinformować o nowym projekcie Celestynowskiej Inicjatywy Samorządowej. Jest to kwartalnik, którego pierwszy numer możecie Państwo przeczytać w wersji elektronicznej po kliknięciu w okładkę.

28
11

Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny wraz z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa realizuje projekt Inicjatywa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej - program informacyjno-szkoleniowo-doradczy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu prowadzone jest bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Pomocą slużą specjaliści: ekonomista, kadrowiec oraz prawnik. Zainteresowanym pomogą w przebrnięciu przez procedurę zakładania spółdzielni socjalnej, przy tworzeniu biznesplanu, załatwianiu formalności urzędowych czy zatrudnianiu pracowników.

23
11

Czy dla oszczędności zastąpić szkolne i przedszkolne kuchnie prywatnymi firmami - zastanawia się Piaseczno. W Warszawie decyduje się na to coraz więcej szkół. 

15
11

 Już 70 samorządów w Polsce ma długi przekraczające dopuszczalny limit 60 proc. dochodów. Aby wyjść na prostą radykalnie oszczędzają: tną inwestycje, redukują zatrudnienie, podnoszą lokalne podatki - stwierdza "Dziennik Gazeta Prawna". 

07
11

Fot. Vera Kratochvil/publicdomainpictures.net

W gminach i miastach na prawach powiatu w Polsce pracuje 175 732 osób. Oznacza to, że na jednego urzędnika zatrudnionego w urzędzie gminy przypada średnio 217 obywateli.

03
11

18
10

Fot. Flickr

Każde prawo - w tym i prawo podatkowe, jak się powszechnie przyjmuje, powinno realizować zasadę sprawiedliwości. Jednym z podstawowych warunków zaaprobowania przez społeczeństwo ciężarów podatkowych jest przekonanie mieszkańców, że sprawiedliwość i równość opodatkowania są rzeczywiście realizowane. Od tego uzależnione jest w znacznej mierze społeczne przyzwolenie na podatki, akceptacja ciężarów podatkowych przez podmioty nimi obciążone. 

10
10

Przed sceną Dnia Gminy Celestynów w Glinie (fot. ArchiwumCIS)

Tegoroczne obchody Dnia Gminy Celestynów z lokalizacją w Glinie zdaniem niektórych nie tylko obserwatorów miały się nie udać. Argumenty były różne, a to że za daleko, a to, że prawie profanacja tradycji obchodów w Celestynowie. Temperatura towarzysząca przygotowaniom tej imprezy dochodziła wrzenia, podsycana z miesiąca na miesiąc przez przeciwników tej lokalizacji. Główni scenarzyści nie mieli łatwego zadania. Miesiące przygotowań, ustaleń i trudnych negocjacji nie zyskiwały wśród opozycjonistów tego pomysłu należytego uznania, ba pokrzykiwaniom i złym przepowiedniom nie było końca. I tak w napięciu i oczekiwaniu przez niektórych wielkiej klęski, doczekaliśmy  dnia  obchodów święta Gminy Celestynów.

07
10

Wśród instytucji władzy największym zaufaniem Polaków cieszą się wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz prezydent RP, a najmniejszym - Sejm i Senat. Większość państwowych instytucji cieszy się większym zaufaniem niż pięć lat temu - wynika z sondażu TNS OBOP.

16
09

Fundusze, zwane często środkami sołeckimi są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Wysokość kwoty przeznaczonej dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. 

31
08

W dniu 18.08.2011r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Celestynów odbyło się walne zebranie członków i sympatyków Celestynowskiej Inicjatywy Samorządowej. Jak to bywa na każdym walnym zebraniu wybrano przewodniczącego oraz protokolanta. Po części oficjalnej nastąpiła prezentacja projektów, które CIS złożyła w Urzędzie Marszałkowskim.

25
08

fot.: A. Mrozowski

Samorządy inwestują więcej niż władze centralne – wynika z analizy Forum Obywatelskiego Rozwoju. W 2010 r. władze lokalne wydały 47 mld zł, podczas gdy władze centralne 31 mld zł.

17
08

fot.: http://www.sxc.hu

Minister Elżbieta Radziszewska apeluje do burmistrza Reszla o wycofanie z programu miejscowej imprezy rekonstrukcji spalenia na stosie ostatniej czarownicy. Takie praktyki mają związek z dyskryminacją kobiet - stwierdza.

10
08

Promocja - jedno z podstawowych narzędzi marketingu jest najważniejszym elementem współczesnego świata. Wpływa na kupujących, przekazuje im informacje, które mają odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów, usług, firm, polityków, ugrupowań, regionów czy miast w celu stworzenia dla nich najlepszych warunków do działań.

11
03
Jak informuje biuro LGD: w związku z naborami wniosków jest organizowane bezpłatne szkolenia z wypełniania wniosków