napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

09
05

Diety radnych oraz płace starostów i marszałków powinny być uzależnione od wielkości budżetu jednostki, którą zarządzają lub w której sprawują mandat - uważa poseł Bogdan Rzońca.

Parlamentarzysta zwrócił się do ministerstwa administracji i cyfryzacji z interpelacją w sprawie zmiany przepisów dotyczących wynagradzania samorządowców. Pyta w niej resort m.in. o możliwość powiązania wysokości pensji zasadniczej wójtów, burmistrzów, starostów i marszałków województw, a także diet radnych z wielkością budżetu jednostki, którą zarządzają lub w której sprawują mandat.

- Obecnie są takie przypadki, że starosta odpowiadający za budżet w wysokości 100 mln zł zarabia 12 tys. zł miesięcznie, a marszałek województwa realizujący budżet w wysokości 1,5 mld zł też otrzymuje uposażenie na poziomie 12 tys. zł miesięcznie - tłumaczy Rzońca.

Zdaniem posła okazją do zmian mogą być trwające konsultacje na temat zmian w zakresie prawa samorządowego, które mają przynieść m.in. oszczędności dla jednostek samorządu terytorialnego.

W odpowiedzi MAC poinformowało, że nie przewiduje zmiany przepisów w tym zakresie. Wiceminister Magdalena Młochowska przypomniała, że zgodnie z ustawami określającymi zasady kształtowania przez organ stanowiący diet radnych i wynagrodzeń wójtów, starostów i marszałków, wysokość ich pensji jest powiązana z liczbą mieszkańców, a nie ze środkami w budżecie.

Młochowska zaznaczyła przy tym, że maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 (np. wójta), nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.).

W praktyce oznacza to, że zarobki szefów gmin i miast uwzględniające wszystkie składniki i dodatki nie mogą przekroczyć 12 365,22 zł.

Wiceminister dodała jednak, że podejmując decyzje w sprawie wysokości wynagrodzenia wójta, starosty lub marszałka organy JST podlegają m.in. poprzez wybory lub referendum ocenom mieszkańców pod kątem racjonalności i gospodarności wydatków.

 


mp/Serwis Samorządowy PAP

◄ Wróć do poprzedniej strony