napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

26
04
Jak podaje „Serwis samorządowy”: 240 szefów gmin i powiatów rozpoczęło drugi semestr w Akademii Liderów Samorządowych. Wójtowie i burmistrzowie nauczą się m.in. skutecznej promocji swojej gminy oraz zarządzania kadrami. Dyplomy odbiorą jeszcze przed wyborami samorządowymi. W pierwszym semestrze wykłady obejmowały, poza zagadnieniami dotyczącymi prawa i procedury administracyjnej, prawa pracy, m.in. tematykę teorii organizacji i zarządzania, organizację i zarządzanie czasem, zarządzanie zmianami w administracji i urzędzie. W drugim semestrze zajęcia będą miały charakter profilowany tzn. usystematyzują wiedzę w ramach trzech bloków tematycznych: - zarządzanie zasobami ludzkimi i promocja JST, - jakość i stanowienie prawa w JST, - finanse JST. Każdy z bloków jest dedykowany do jednej z trzech grup słuchaczy. Odpowiednio: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów, odpowiedzialnych za zarządzanie urzędami; dalej sekretarzy – odpowiedzialnych za stanowienie prawa oraz procedury i wreszcie kolejno do skarbników odpowiedzialnych za finanse JST. Za sprawą zróżnicowanej formy zajęć na przemian przeplatają się ze sobą wykłady, warsztaty, studia przypadków. Uczelnie zorganizowały wyjazdy integracyjne na których przeprowadzono treningi umiejętności budowania efektywnych zespołów. Słuchacze trenowali jak zarządzać, współpracować i motywować członków zespołu. Akademia Liderów Samorządowych to pilotażowy projekt wzorowany na podobnych programach szkoleniowych koordynowanych przez ministrów odpowiedzialnych za administrację publiczną w państwach członkowskich UE. Wśród uczestników tego studium jest także prezes CIS – Stefan Traczyk. Więcej: www.mswia.gov.pl◄ Wróć do poprzedniej strony