napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

25
03
Rozwój społeczny i gospodarczy jest przede wszystkim wynikiem działalności obywateli. Trzeba więc im ją nie tylko umożliwić, ale i zachęcać do podejmowania własnych inicjatyw. Dlatego samorządność jest niekwestionowanym warunkiem rozwoju. Działalność władz samorządowych w Polsce to udowodniła. Bez samorządu Polska nie byłaby taka, jaka jest dzisiaj. Jeśli chcemy, aby Polska nadal się rozwijała, trzeba usuwać przeszkody, które hamują rozwój samorządności. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej powstała 20 lat temu dla wspierania procesów decentralizacji i rozwoju społeczności lokalnych, zdolnych do świadomego kierowania własnym rozwojem. Nasze obserwacje wskazują, że obecnie istnieje wiele barier hamujących lokalne inicjatywy i działalność władz samorządowych. Gdyby je usunąć, to rozwój kraju byłby znacznie szybszy. Istnieją ogromne rezerwy i możliwości, które nie są w stosownym stopniu wykorzystane. Dlatego chcemy zidentyfikować te bariery, które ludziom najbardziej przeszkadzają, a następnie zaproponować działania na rzecz ich likwidacji. Osiągnąć to chcemy poprzez przeprowadzenie szerokiej ankiety, a następnie opracowanie raportu, podsumowującego zebrane opinie. Chcemy skorzystać z zaproszenia i zachęty Senatu R. P. do przedstawienia tego raportu pod jego rozwagę i obrady. Dlatego zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety. W dalszej kolejności zapraszamy do udziału w dyskusji i pracach nad likwidacją barier rozwoju samorządności w Polsce. Prace te są i będą prowadzone przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Prof. Jerzy Regulski Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ankietę można wypełnić on-line. Link do ankiety można znaleźć również na stronie internetowej FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. Za stronę logistyczno-organizacyjną badań odpowiada FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Panem Pawłem Muchą, tel. 12 633 82 85, e-mail: pmucha@mistia.org.pl. Wypełnione ankiety prosimy przesłać do dnia 12 kwietnia 2010 r ◄ Wróć do poprzedniej strony