napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

02
02

 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego zamieszczone na 22 stronie miesięcznika samorządowego „Celestynka” zawiera główny wątek pięcio stronicowego dokumentu z dnia 10 stycznia 2012 roku. Zapewniam, iż artykuł podany do publicznej informacji nie zawiera niczego odbiegającego od stanowiska wojewody zawartego w niniejszym rozstrzygnięciu.

 Wojewoda stwierdza jednoznacznie nieważność uchwały Rady Gminy Celestynów z dnia 6 grudnia 2012 r. Nr 221/12 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Celestynów związanego z taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013. W uzasadnieniu czytamy: „Wskazanie w podstawie prawnej uchwały przepisu ogólnokompetencyjnego oraz przepisu Statutu nie zwalnia Rady Gminy z obowiązków ustawowych. Przy odmowie zatwierdzenia taryf Rada powinna wykazać, który przepis prawa został naruszony i precyzyjnie wskazać na czy owo naruszenie polega”, oraz „Odmowa zatwierdzenia taryf nie może być oparta wyłącznie na subiektywnej ocenie wysokości zaproponowanej taryfy lub na samym przekonaniu, że sporządzone one zostały na podstawie nierzetelnych kalkulacji i danych – wymaga natomiast wykazania jej nielegalności.” 

   Zalecam więc aby nie rozpisywać się na forach internetowych na temat dokumentacji, z którą nie miało się okazji szczegółowo zapoznać. Wspomniany „głęboki wdech” przed ostrym wyrażaniem swoich osobistych opinii należy wykonać trzykrotnie. Emocje jakich dostarcza zbliżające się referendum powodują, iż niektóre osoby nie radzą sobie z tą presją i w bezsilności działania zajmują się obrzucaniem epitetami wszystkich pracowników urzędu oraz obecnego wójta. Tego typu postępowanie na pewno nie sprzyja opinii okolicznych gmin na temat naszej jednostki a za razem całej gminy. Podważanie kompetencji innych osób nie jest sposobem na wyjaśnienie własnych pomyłek czy niedociągnięć. 

  Pewność co do określenia „SZACH MAT” istnieje wyłącznie w wyobrazi zwolenników referendum. Ostateczne słowo należy jednak do mieszkańców bo to oni zadecydują o dalszych losach Urzędu Gminy w Celestynowie.  

   Podkreślam ponownie, że artykuł w Celestynce nie zawierał żadnego przekłamania a zwłaszcza domniemanej perfidnej manipulacji. Zawarte w nim są jedynie fakty.  

 

Bilon

 

◄ Wróć do poprzedniej strony