napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

01
03

Prawie 80% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Celestynów postanowiło nie brać udziału w referendum w sprawie odwołania wójta przed upływem kadencji. 

W wyniku nieosiągnięcia wymaganej frekwencji wójt będzie nadal pełnił swoją funkcję.

Uchwałę dotyczącą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania wójta celestynowscy radni przyjęli pod koniec ubiegłego roku. Inicjatywa ta została podjęta przez część radnych w związku z decyzją Rady Gminy Celestynów o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Celestynów, mimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

O tym, czy wójt ma zostać odwołany, czy też nie, miała zdecydować społeczność gminy 24 lutego 2013 r. Z ponad 9 tys. uprawnionych do głosowania mieszkańców w referendum nie wzięło udziału ponad 7 tys. Zadecydowało to, iż na czele gminy pozostanie Stefan Traczyk, który w 2010 roku wybrany został wójtem na drugą kadencję.

Koszty związane z przeprowadzeniem referendum zostały pokryte z budżetu Gminy Celestynów na bieżący rok. Wójt Stefan Traczyk zaznaczył, że w imieniu mieszkańców od radnych, którzy głosowali za uchwałą o referendum, będzie upominał się o zwrot wydanych na ten cel pieniędzy pochodzących z kieszeni podatników Gminy Celestynów.

 

PAP

◄ Wróć do poprzedniej strony