napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

22
03

Statystyki referendalne jednoznacznie udowadniają nieskuteczność tego demokratycznego narzędzia. W tej kadencji w całym kraju odbyło się 69 referendów w sprawie odwołania władz gminnych. Spośród nich tylko dwa zakończyły się odwołaniem wójtów: w Lewinie Kłodzkim i Wiżajnach.

Powodem nieważności pozostałych zawsze była zbyt niska frekwencja – biorą w nich udział wyłącznie zwolennicy odwołania władz, a jest ich zbyt mało. Nieuczestniczenie w referendum jest również przywilejem jakie daje nam demokracja. Należy się liczyć z tym faktem i dobrze rozważyć wszystkie za i przeciw zanim puści się w ruch te machinę. U podstaw takich zachowań powinna leżeć nade wszystko odpowiedzialność. Odpowiedzialność nie tylko za koszty ale również za wywołanie emocji towarzyszącym referendum, które dzielą mieszkańców i skutkują często nieporozumieniami nawet bliskich sobie osób.

Kosztów społecznych nie sposób obliczyć. Jedynie wymierne w złotówkach są koszty poniesione na wynagrodzenia członków komisji wyborczych, zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacje związane z referendum.

Jak wyglądaja wydatki poniesione przez naszą gminę na referendum ilustruje poniższa tabelka:

Możemy dyskutować czy jest to dużo czy mało i nie osiągniemy porozumienia jak z każdym pojęciem względnym. Znając jednakże kwotę poniesionych kosztów, należy się zastanowić kto powinien ją ponieść. Czy gmina, czy 9 radnych, autorów tego pomysłu podpisanych pod uchwałą referendalną, występujących podobno w imieniu mieszkańców. Z wyników referendum wynika, że tych mieszkańców było mało. 80% uprawnionych do głosowania pozostało w domach i nie tak trudno było przewidzieć ten wynik.

Przytoczę tu słowa byłego radnego H.Floriańczyka, że liczył na 1500 osób. Wiele osób zaangażowanych w referendum również przewidywało niską frekwencję. Pomysł skazany był na niepowodzenie od początku, a mimo to grupa chcąca usunąć wójta z urzędu podjęła uchwałę w tej sprawie. Należy zastanowić się czemu miało służyć wywołanie zamieszania ? Kogo skłócić a komu posłużyć?

Dzisiaj w Gminie mało mówi się o referendum. Opozycja nie ma się czym chwalić. Pozostały koszty bezsprzecznie figurujące w poszczególnych paragrafach i liczne głosy mówiące o słuszności przypisania ich 9 radnym, nie jako kara ale konsekwencja podjętych przez nich działań. Konsekwencja, której brak zarzucają wójtowi, będzie przez nich mam nadzieję zrozumiana honorowo.

Czas na poprawę wizerunku gminy, mocno nadszarpniętego przez kampanię referendalną w której gmina Celestynów niejednokrotnie była obiektem kpin i mało dowcipnych żartów. Czas by nasi sąsiedzi patrzyli na nas jak na wiarygodnych partnerów, zgodnie z przysłowiem:

Wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi”Ewa Adamska

 

◄ Wróć do poprzedniej strony