napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

11
04

Celestynowska Inicjatywa Samorządowa, Mazowiecki Park Krajobrazowy i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel zorganizowały 5 kwietnia wykład dotyczący obszarów Natura 2000. 

Wielu naszych mieszkańców ma działki na terenie zarówno parku jak i Natury 2000.  Z tego względu obowiązuje ich wiele ograniczeń. Na obszarach Natura 2000 nie wolno podejmować działań i lokalizować inwestycji mogących pogorszyć stan równowagi ekologicznej oraz (co zrozumiałe) unicestwić gatunki lub siedliska, dla których obszar ten został ustanowiony. Zakazy te dotyczą również terenów przyległych do obszaru Natura 2000, o ile istnieje groźba, iż dane działanie może takie właśnie skutki spowodować. Budzi to kontrowersje wśród mieszkańców - zwłaszcza Podbieli, z których wielu jest właścicielami działek na tym obszarze leżących. (Bagno Całowanie). Problem dla mieszkańców nie wynika z obowiązku ochrony przyrody. Skarżą się jedynie na to, że inaczej niż we Francji czy Niemczech, właściciele z tytułu ograniczonego prawa do korzystania z własności nie otrzymują ze skarbu państwa rekompensat. Skarb Państwa odpowiada finansowo jedynie za szkody wyrządzone w gospodarstwach rolnych przez bobry i dziki. Dodatkowy problem stwarzają granicę obszaru Natura 2000. Jak mówił dyrektor MPK Robert Belina, zostały one wytyczone niedokładnie i częstokroć trudno jednoznacznie określić, czy działka leży na jej obszarze, czy też nie. Gmina Celestynów rozwija się, przybywa rodzin które chcą tu żyć i wychowywać swoje dzieci. Czyżby barierą tego rozwoju miały stać się granice parków i Natury 2000?

W spotkaniu uczestniczyli radni: Marian Celiński, Malwina Klejn, Zbigniew Konefał, Leszek Gąsiorowski, Andrzej Zawada, sołtys Podbieli Bożena Cichecka i przezes Celestynowskiej Inicjatywy Samorządowej – Stefan Traczyk. 

Obecność radnych na tym spotkaniu daje nadzieje na podjęcie tematu na forum rady.  

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy na stronę: www.ekoportal.gov.pl.

Stowarzyszenie Celestynowska Inicjatywa Samorządowa składa serdeczne podziękowania dyrekcji Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel - Agnieszce Gniadek-Cicheckiej za współorganizację szkolenia. Szczególne wyrazy wdzięczności dla wicedyrektora MPK - Roberta Beliny za poprowadzenie szkolenia. 

Ewaa

◄ Wróć do poprzedniej strony