napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

20
11

Celestynowska Inicjatywa Samorządowa (CIS) jako organizacja pozarządowa od lat działa na rzecz rozwoju Gminy Celestynów.

Popularnie, takie stowarzyszenia jak CIS, nazywane są NGO, jest to skrót od angielskiej nazwy "non governmental organisations" - organizacje pozarządowe. NGO`s są strukturami powstającymi w wyniku inicjatyw obywatelskich, które odpowiadają na konkretne potrzeby ludzi.

Wiąże się to z rolą takich organizacji, w życiu społecznym, ponieważ osoby w tym działające chętnie oraz poza pracą angażują się w działania, które nie przynoszą zysku finansowego, ale odgrywają oczekiwaną i ważną rolę w środowisku, w którym działają. Współpraca z ludźmi i innymi stowarzyszeniami w ramach Celestynowskiej Inicjatywy Samorządowej przekłada się również na zgłaszanie sugestii i uwag do opracowywanych zmian w ustawodawstwie polskim. Dlatego jako organizacja na bieżąco uczestniczymy w pracach legislacyjnych dotyczących rozwoju lokalnego.

Również w tym miesiącu skierowaliśmy swoje uwagi, do projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, do Marszałka Sejmu. Na dzień dzisiejszy zostaliśmy poinformowani przez kancelarię Sejmu, że nasze pismo zostało przekazane do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Do zakresu działania Komisji należą sprawy organizacji i funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego, zarządu mieniem komunalnym, gospodarki komunalnej, zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju regionów i społeczności lokalnych; do zakresu działania Komisji należy także rozpatrywanie założeń polityki regionalnej państwa. Załącznik do uchwały Sejmu RPz dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP (tj MP 1998 Nr 44, poz. 618 z późń. zm.).

 

(źródło: http://www.sejm.gov.pl/komisje/www_str.htm)

◄ Wróć do poprzedniej strony