napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

27
07

Likwidacja punktu sprzedaży alkoholu nie oznacza, że gmina musi proporcjonalnie zwrócić opłatę za udzielenie koncesji.

Do Urzędu Gminy w Sobkowie wpłynął wniosek przedsiębiorcy o zwrot opłaty za niekorzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z likwidacją punktu sprzedaży. W związku z niejednoznacznym orzecznictwem sekretarz gminy zwrócił się do regionalnej izby obrachunkowej o wydanie opinii w tej sprawie.

Zdaniem kieleckiej RIO w takim przypadku brak jest podstawy dokonania zwrotu opłaty. „Wygaśnięcie zezwolenia w związku z likwidacją punktu sprzedaży nie uzasadnia zwrotu uiszczonej opłaty, proporcjonalnie do okresu jego ważności. Obowiązujące przepisy stanowią o zasadach dokonywania opłat, a nie ich zwrotu" - wskazuje izba.

W związku z likwidacją punktu sprzedaży wygasają zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a ustawodawca nie przewidział możliwości zwrotu opłaty za okres niewykorzystania zezwolenia.

/aba/

◄ Wróć do poprzedniej strony