napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

20
09

Portal Lasów Państwowych w tekście Eugeniusza Pudlisa opisuje uroczystość upamiętniająca męczeństwo leśników i ich rodzin, zamordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948, która odbyła się 18 września w Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Celestynów.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą, odprawioną w intencji wszystkich pomordowanych, zmarłych, zaginionych, znanych z nazwiska i niezidentyfikowanych leśników oraz ich rodzin, a także - jak podkreślał ks. kanonik Wiktor Ojrzyński, kapelan leśników warszawskich - wszystkich żyjących, którzy troszczą się  o  ojczyznę, o las, o całą jego infrastrukturę.

W oficjalnej części spotkania Artur Dawidziuk, nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów, podkreślał, że głównym powodem zbrodni dokonanej przez Sowietów w latach 1939-1948 była chęć pozbawienia narodu polskiego warstwy przywódczej, elity intelektualnej. Do słów tych nawiązał Konrad Grzybowski, dyrektor warszawskiej regionalnej dyrekcji LP, który przypomniał, że już 17 września 1939 r. Sowieci wzięli do niewoli około 250 tys. żołnierzy polskich, w tym 18 tys. oficerów. W walkach zginęło około 3 tys. żołnierzy, w niewoli bestialsko zamordowanych - dalszych kilkanaście tysięcy.

Wśród nich byli również leśnicy. - Rozpoczęła się golgota leśników i ich rodzin… NKWD sporządziła listę „wrogów ludu pracującego”. Znaleźli się na niej prawie wszyscy kresowi leśnicy - od szczebla gajowego wzwyż. Rozpoczęły się wywózki… Nie wszystkim udało się dotrzeć na miejsce, nie wszystkim udało się przeżyć, wrócić do Polski… Na zawsze w nieznanych mogiłach dalekiej Syberii i Kazachstanu spoczęło blisko 4 tys. polskich leśników - mówił K. Grzybowski.

Męczeństwo leśników i ich rodzin na Wschodzie przypomnieli Bożena Żelazowska z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz płk Wojciech Łęcki, przedstawiciel MON.

W części kameralnej Władysław Jan Obara - żołnierz, poeta, aktor i publicysta - zaprezentował spektakl słowno-muzyczny pt. „Polskie lasy ostoją wolności”, traktujący o bohaterstwie polskich żołnierzy i partyzantów walczących o wolność naszego kraju.

W uroczystości, obok pracowników warszawskiej RDLP, leśników kombatantów i emerytów, wzięli udział: przedstawiciele Departamentu Leśnictwa i Ochrony przyrody MŚ, RDOŚ, Zespołu Mazowieckich Parków Krajobrazowych, również władz państwowych i samorządowych, policji, wojska, straży pożarnej i młodzież okolicznych szkół.

 

Rodziny Katyńskie reprezentowała prof. Elżbieta Smułkowa, pierwszy ambasador Polski na Białorusi w latach 90. ub. w., córka Kazimierza Barana - dyrektora Lwowskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Składając wiązankę kwiatów przy dębie upamiętniającym postać swego ojca, rosnącym na terenie pomnika  „Golgoty leśników polskich”, przypomniała ostatnie słowa, jakie wypowiedział jej ojciec przed wywózką w głąb Rosji w marcu 1940 r. Brzmiały one: „Pamiętaj, czyją jesteś córką”. Dyrektor Kazimierz Baran spoczywa na cmentarzu w Bykowni koło Kijowa.

wiecej>>

◄ Wróć do poprzedniej strony