napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

13
12

Nie będę opisywać przebiegu sesji i zaprzysiężenia nowego wójta. Chciałabym jednak podzielić się powyborczymi refleksjami. Tłumy mieszkańców i przedstawicieli władz samorządowych wyższego niż gminny szczebla świadczą o wielkim zainteresowaniu zmianami. I choć dotyczą one również zmiany składu rady, to jednak większe emocje wzbudził raczej wybór nowego wójta. 

Internetowy blog „Ostrze!” prowadzony przez byłego radnego Łukasza Winiarskiego wzywał przed wyborami do:

zaprzestania zatargów z radnymi i wybór:

  spokojnego dialogu ze społeczeństwem,

mediacji, a nie narzucania woli, 

stabilizacji, a nie dezinformacji,

kompetencji w przeciwieństwie do ich udawania,

wójta w urzędzie dla mieszkańców, a nie tylko dla mediów,

ciągłości pracy przez 4 lata, a nie tylko pod koniec kadencji,

umiejętności niezasłaniania się pracownikami w urzędzie,

nie celebryty, a gospodarza, nie pana i władcy a wójta na służbie społeczeństwu, 

zachęcając jednocześnie do głosowania na Witolda Kwiatkowskiego. Przez blisko dwa lata Winiarski (i inni autorzy?) przytaczał szereg argumentów za zmianą wójta Traczyka. Jego kampania wyborcza według „Ostrza!” potwierdzała wyłącznie chęć usilnego utrzymania się u władzy.Za wszędobylskimi plakatami, banerami i ulotkami pana Traczyka stoi cel dyskredytacji konkurentów, a nie troska o nas – mieszkańców. Różnice w przekonywaniu wyborców do racji dwóch kandydatów są widoczne gołym okiem. Duże pieniądze kosztownej, głośnej i oskarżycielskiej kampanii Traczyka /stanęły naprzeciwko – dopisek autora/ skromności i stoickiemu spokojowi Kwiatkowskiego. Ponadto mieliśmy za sobą osiem lat poczynań skłóconego z większością radnych wójta, który uśmiechał się jedynie najczęściej do obiektywów lub po porostu z szyderstwa.” – pisano.

Z drugiej strony mieliśmy do czynienia z 8 latami rządów wójta Stefana Traczyka, które jak je opisywał cechowały sukcesy w postaci wielu inwestycji: m.in. rozpoczętej hali sportowej i dobre gospodarzenie – zwłaszcza na tle bałaganu zastanego po jego poprzedniku. „Druga kadencja po prostu mu sie należała bo świetnie wyprowadzał na prostą gminę i  dokonał tyle inwestycji na ile pozwalał budżet gminy oraz pozyskane środki zewnętrzne. Na trzecia kadencję zasłużył sobie ciężką, rzetelną i uczciwą pracą. Wiele inwestycji jest w toku, a to są twarde argumenty za Traczykiem, które wyrastają z ziemi. Za jego kadencji tworzą się wspaniałe fundacje i stowarzyszenia. Rozwija się sport i kultura z których nasze dzieci i my sami mogą skorzystać. Stefan Traczyk to dobrze wykształcony  gospodarz z dużym doświadczeniem pracy samorządowca.” – czytamy na stefantraczyk.com. Do tego na innej stronie – Celestynowskiej Inicjatywy Samorządowej Traczyk żalił się na „kilkadziesiąt zerwanych i zniszczonych banerów, paszkwile i obraźliwe teksty pod jego adresem i dziwne grupy krążące po gminie nocami samochodem na praskich numerach - główne narzędzia walki kampanijnej jego adwersarzy. Czyżby oponenci nie wierzyli, że nowy kandydat obroni się tylko swoją koncepcją i programem, skoro zastosowali tyle dodatkowych środków pomocniczych?”

 

Mieszkańcy zadecydowali. Kurz bitewny opadł, ale... Z cytatu byłego wójta „w trosce o dalsze losy gminy i jej rozwój, będę nadal aktywnie uczestniczył w jej życiu” wróżę, że stanie się filarem nowej, niezwykle mocnej opozycji. Tym razem wobec wójta Witolda Kwiatkowskiego. Okres świąteczny nie będzie zapewne sprzyjał walce, ale już w styczniu możemy spodziewać się pierwszych starć, (poprzedzonych zapewne zmianami personalnymi w urzędzie gminy). I tak będzie zapewne przez najbliższe cztery lata. Zwłaszcza, że były wójt zna się na rzeczy: zasady funkcjonowanie gminy i urzędu zna od podszewki. 

 

Na koniec przypomnę o obietnicach nowowybranego wójta (cytat z ulotki KWW Razem Dla Gminy Celestynów) – w większości zresztą identycznych z obietnicami wyborczymi Traczyka:

 

ADMINISTRACJA

stworzenie skutecznego w działaniu zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów;

poprawa jakości, terminowości i dostępności usług Urzędu Gminy i jednostek podległych;

rozszerzenie elektronicznej obsługi mieszkałców (e-administracja);

zbudowanie dobrej i efektywnej współpracy z gminami sąsiednimi, powiatem oraz innymi instytucjami iorganizacjami.

 

BEZPIECZEŃSTWO

większe zaangażowanie gminy we współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi (m.in. poprzez wsparcie w zakresie szkoleń specjalistycznych, wyposażenia i modernizacji strażnic);

poprawa bezpieczeństwa poprzez aktywną współpracę z policją (m.in. patrole policji w terenie)

rozbudowa oświetlenia ulicznego, w szczególności w miejscach niebezpiecznych;

poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych (spowalniacze, oznakowanie dróg)

 

EDUKACJA

rozwój inwestycji oświatowych (budowa nowego przedszkola oraz dokończenie budowy hali sportowej)

poprawa standardu funkcjonowania placówek ooewiatowych poprzez remonty i modernizacje budynków;

wspieranie organizacji i stowarzyszeń zajmujących się działalnością oświatową;

wspieranie inicjatywy szkół i przedszkoli w celu rozszerzania oferty edukacyjnej.

 

KULTURA, SPORT, ZDROWIE

polepszenie współpracy z lokalnymi organizacjami sportowymi;

wspieranie sportu i rekreacji poprzez m.in. modernizację boisk i organizację imprez;

podniesienie poziomu obsługi medycznej mieszkańców przez Ośrodek Zdrowia;

propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez organizację imprez społecznych.

 

INFRASTRUKTURA

przyspieszenie budowy kanalizacji i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

modernizacja stacji uzdatniania wody i rozbudowa sieci wodociągowej;

kompleksowa modernizacja dróg i rowów, w tym budowa chodników i ścieżek rowerowych;

wspieranie spółek wodnych na rzecz poprawy odwodnienia i melioracji terenów ;

rewitalizacja celestynowskiego bazarku.

 

BUDOWNICTWO

opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i usług

planowanie nowych dróg i rozbudowy pozostałej infrastruktury technicznej dla nowych terenów pod budownictwo

przyspieszenie procedury uzyskiwania uzgodnień w sprawach budownictwa

 

Trzymam kciuki za nowego wójta. Oby w ramach podjętych zobowiązań zrealizował ich jak najwięcej. Oby Pan wspierał go mocą Ducha Świętego, oby nie dał się zawładnąć złym duchom, egoizmowi jednostek i grup. Oby nie musiał w ramach szeroko pojętego dobra gminy iść na kompromisy niezgodne ze swoimi przekonaniami, 

 

Idąc za głosem „Ostrza!” w tym przedświątecznym okresie życzę Państwu tego samego co i ono: „odpocznijmy od gęstej atmosfery wojenek, uśmiechajmy się do siebie z powodu wspólnych sukcesów i śmiejmy się z głupoty”. Od siebie życzę odpoczynku w święta i mnóstwa pracy w 2015 roku!

 

 

B. Z. - imię i nazwisko znane redakcji

◄ Wróć do poprzedniej strony