napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

17
09

Do 30 września nie tylko rada gminy i jej komisje, kierownicy referatów urzędu gminy i jednostek podległych, ale też wszyscy mieszkańcy, poprzez swych sołtysów będą mogli składać wnioski do projektu budżetu naszej gminy na rok 2014. Po raz kolejny to od mieszkańców będzie zależeć na co przeznaczone zostaną środki z budżetu gminy.

Zarządzenie nr 116/2013 Wójta Stefana Traczyka daje im możliwość składania propozycji inwestycji do zrealizowania w ramach funduszu sołeckiego, wraz z uzasadnieniem uchwalonym przez zebranie wiejskie. Prawo daje również możliwość składania wniosków do budżetu mieszkańcom lub grupom obywateli bezpośrednio. Propozycje zadań należy adresować do Urzędu Gminy w Celestynowie. W dokumencie tym trzeba opisać cel inwestycji, jej lokalizację oraz argumenty za nią przemawiające. Koniecznym jest wskazanie osób lub grup społecznych, które skorzystają z wykonania danego zadania. Bardzo istotnym natomiast jest, aby pomysł na realizację inwestycji był zadaniem własnym gminy. Do wniosku można dołączyć zdjęcia, mapy bądź wizualizacje, choć nie są one obowiązkowe.

 

 

 

 

Andrzej Mrozowski

◄ Wróć do poprzedniej strony