napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

29
10

Pojemniki na śmieci w Timisoarze w Rumunii. Fot. Wikipedia

W lipcu prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmienia ona zasady postępowania z odpadami, czyli innymi słowy ze śmieciami, produkowanymi przez każdego z nas codziennie.

Teraz jeszcze za odpady odpowiedzialny jest właściciel posesji, który podpisywał umowę z firmą wywozową. Zadanie gminy polegało na stworzeniu warunków do tego by właściciele mogli pozbywać się odpadów. Gmina wydawała koncesję firmom, które spełniały odpowiednie warunki. Jeżeli taka firma warunki spełniała, samorząd zobowiązany był wydać koncesję na wywóz śmieci. Na terenie gminy powstawała konkurencja, a mieszkaniec miał wybór. Ustawa podpisana przez prezydenta przenosi obowiązek dbania o odpady z właściciela posesji na gminę. W ten sposób wszystkie kraje w Unii Europejskiej (poza Polską i Węgrami) rozwiązały swój problem śmieciowy. Od 2013 r. zgodnie z ustawą polskie gminy w wyniku przetargu wybierać będą firmy, które odpowiadać będą za odbiór odpadów, a właściciele posesji za odbiór śmieci zapłacą gminie. Nowa ustawa ma gwarantować między innymi promocję segregacji odpadów, odzysk oraz recykling. Od 1 lipca przyszłego roku nie będziemy już decydować, która firma będzie od nas odbierać śmieci, zdecyduje o tym gmina w formie przetargu. W zamyśle ustawodawcy ma to pozwolić na większą kontrolę gospodarowania odpadami. Wielu spośród mieszkańców gmin nie podpisywało umów na wywóz śmieci, a w lasach powstawały nielegalne wysypiska. Ustawa ma też na celu zwiększenie świadomości ekologicznej obywateli, po to by wypełnić zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Do 2013 roku Polska powinna ograniczyć do 50% ilość składowanych odpadów w porównaniu do 1995 roku. Do 2020 roku tych odpadów powinno być już tylko 35%. Jeżeli sobie z tym nie poradzimy, będziemy płacić stosowne kary. Kary te nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przerzuci na jednostki samorządowe. Europejskie statystyki pokazują, że Polacy produkują tylko 320 kg na osobę, Czesi i Słowacy mają mniejszy wskaźnik. Wszystko więc wskazuje na to, że zobowiązania wobec unijnych przepisów nie powinny nas niepokoić. Duńczyk produkuje prawie 800 kg śmieci. W Holandii składuje się tylko 2% śmieci, 70% odzyskuje, a resztę spala. Pozostaje jednak pytanie w jaki sposób gmina będzie wypełniała obowiązki ustawowe od 2013 roku. O tym przekonamy się niebawem. Nikt jednak mieszkańców nie zwolni od segregacji odpadów. Przepisy mogą nawet zaostrzyć się i jeżeli będziemy źle segregować odpady, firma wywozowa nie odbierze śmieci, póki nie zostaną odpowiednio posegregowane. Odpady produkujemy codziennie, codziennie też powinna nam towarzyszyć świadomość ekologiczna.

Część samorządowców spostrzegła w tym szansę dla swoich zakładów gospodarki komunalnej. Powstał pomysł aby wywozem śmieci mogły zajmować się bez przetargów zakłady komunalne. Zaniepokoiło to firmy zajmujące się wywozem odpadów. Polska Izba Gospodarki Odpadami oraz Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami przesłały do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego wspólne stanowisko w sprawie przetargów na wywóz odpadów, które chcą przedstawić na środowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Organizacje bronią obecnych zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które nakazują gminom zorganizowanie przetargu na zagospodarowanie odpadów, także wtedy gdy gmina ma swoją spółkę powołaną do tego zadania. Wcześniej swoje krytyczne stanowisko wobec samorządowego pomysłu wprowadzenia zamówień wewnętrznych „in-house” na wywóz odpadów przedstawili Pracodawcy RP. Walka o prawo do brania udziału w przetargach na wywóz śmieci zaostrza się.

gigi
 

Więcej>>

 

 

◄ Wróć do poprzedniej strony