napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

30
01

Pod takim tytułem odbyła się konferencja podsumowująca trwający blisko rok projekt o tej nazwie. Stowarzyszenie Celestynowska Inicjatywa Samorządowa uczestniczyła w tej konferencji dzięki Pani Małgorzacie Zajączkowskiej-Popławskiej - naszej lokalnej działaczce społecznej, która należy zarówno do stowarzyszenia CIS jak i od przeszło 30 lat do Ligii Ochrony Przyrody.

Konferencja odbyła się 16 – 17 stycznia 2014 r. w Warszawie. Spotkanie było okazją do podsumowania działań związanych z realizacją i planami budowy zakładów termicznej obróbki odpadów komunalnych, przede wszystkim w miastach pomorskich objętych projektem. Akcja edukacyjno – informacyjna „Odpady Pod Kontrolą”, realizowany przez Związek Miast i Gmin Morskich, mogła być realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja była również ogromnym polem do dyskusji na temat wniosków dotyczących wdrażania nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach po pierwszych miesiącach jej obowiązywania.

 

 

 

 

Celem realizowanego projektu była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk samorzadów i przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę odpadami oraz uświadomienie społeczeństwu w ramach edukacji ekologicznej, jakie korzyści wynikają z poprawnego zagospodarowania odpadów, które produkuje każdy z nas. Prowadzone działania miały na celu przekonanie społeczeństwa do odpowiedzialnego obchodzenia się z odpadami już na etapie wyrzucania ich do pojemnika na śmieci. Projekt miał też pokazać i nauczyć w jaki sposób poszczególne etapy zagospodarowania odpadów wpływają na nasze środowisko i zdrowie.

 

Ważne jest, aby pamiętać, iż zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń zakazane jest spalanie śmieci i odpadów w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu. Smuci fakt, że część z nas pomimo wielu akcji promocyjno – uświadamiających nie jest w stanie nie tylko prawidłowo segregować śmieci. Nierzadkim obrazkiem jest w okresie zimowym czarny i śmierdzący dym wydobywający się z naszych domowych kominów, w których spalane są wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne w tym guma, lakierowane sklejki czy kolorowe czasopisma.

 

 

 

 

W drugim dniu organizatorzy zaprosili wszystkich przybyłych gości na wizytę studyjną do nowoczesnej oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie, gdzie spalane są odpady ściekowe. Warto wiedzieć, że w Europie spalarnie odpadów, a właściwie Zakłady Termicznego Przetwarzania Odpadów pracują od dobrych kilkudziesięciu lat, a ich liczba przekracza na dzień dzisiejszy 400 instalacji. Przyjmuje się, że spalanie pozwala na ograniczenie ilości składowanych odpadów do około 30% ich pierwszej masy i około 10% pierwotnej objętości.

 

Wiśnia84

◄ Wróć do poprzedniej strony