napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

10
10

17 września 2017 r. doszło do długo oczekiwanego otwarcia strażnicy OSP w Dyzinie. Dzięki tej inwestycji zaczętej jeszcze w poprzednich latach druhowie z Dyzina mają do dyspozycji nowoczesny budynek strażacki.  

Uroczystość swoją obecnością uświetniły wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Celestynów, które po zakończeniu oficjalnych obchodów wzięły udział w zawodach strażackich. Oprócz wspomnianych druhów z całej gminy udział wzięli także byli oraz obecni przedstawiciele władz samorządowych.

Imprezę rozpoczęła msza święta celebrowana przez proboszcza parafii Stara Wieś, do której należą również mieszkańcy miejscowości Dyzin. Następnie uroczyście przecięto biało-czerwoną wstęgę i odbyło się poświęcenie nowej budynku strażnicy OSP.

Należy podkreślić, że ta budowa to zasługa wielu osób. Nie tylko obecne władze gminy wsparły inicjatywę, ale również wielkie uznanie należy się poprzednikowi obecnego wójta panu Stefanowi Traczykowi, za mocne wsparcie, które udzielał druhom z OSP Dyzin podczas swoich dwóch kadencji.

Zebrani goście, którzy zabrali głos podczas uroczystości mocno podkreślali istotną rolę społeczno-kulturową, którą pełnią strażnice strażackie w całym kraju. Również druhowie z Dyzina wyrażali głęboką nadzieję, że ich strażnica strażacka stanie się miejscem integrującym nie tylko osoby zaangażowane w działalność dyzińskiego OSP, ale również pozostałych mieszkańców wsi Dyzin. Też wielokrotnie w swoich wypowiedziach mocno podkreślali, że ich nowa strażnica ma szansę przyczynić się do skonsolidowania lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć oraz wzmocni więzi między mieszkańcami.

Mamy nadzieję, że słowa druhów ziszczą się, zaś nowa strażnica będzie służyć lokalnej społeczności. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla osób, które wspierały budowę oraz gratulację dla całej OSP Dyzin.


Maciej Drynik

◄ Wróć do poprzedniej strony