napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

24
05

Fot.: S. Medalion

Jednym z najważniejszych elementów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi jest zlecanie zadań publicznych – uważają uczestnicy III Kongresu Współpracy Lokalnej w Ustce.

W trakcie sesji otwierającej kongres, Marta Makuch, prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska dziękowała samorządom zaangażowanym w testowanie innowacji w ramach projektu PI „Od partnerstwa do kooperacji” realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Gminą Miasto Ustka. Podkreśliła, jak ważne jest zlecanie zadań, budowanie partnerstwa i kooperacji oraz kształtowanie międzysektorowej współpracy.

Udział ekspertów z różnych środowisk pozwolił na merytoryczną dyskusję dotyczącą rozwoju współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Jednym z jej najważniejszych elementów jest zlecanie zadań publicznych. Stąd też zastanawiano się nad kształtem, jaki powinna przyjąć.

Ustalenie nowego podziału obowiązków jest jednym z najważniejszych wyzwań w najbliższych latach. Jest to szczególnie istotne w kontekście kończących się funduszy unijnych, oraz coraz większej liczby zadań własnych nakładanych na organy samorządowe.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się warsztaty i dyskusje tematyczne, które ukazały możliwości wykorzystania Modelu Kontraktowania Usług Społecznych w poszczególnych obszarach rozwojowych.

„Słusznie pochylają się Państwo nad możliwościami współpracy w takich dziedzinach, jak edukacja, sposoby aktywizacji i wsparcia seniorów, reintegracja społeczna czy zawodowa, profilaktyka uzależnień, rewitalizacja infrastruktury, mobilizacja kapitału społecznego” – czytamy w liście Prezydenta RP.

„W krajach wysoko rozwiniętych taka współpraca w wykonywaniu zadań publicznych jest codziennością. W Polsce nabiera ona także coraz szerszego wymiaru i znaczenia” – dodaje Bronisław Komorowski.

O tym jak zlecać zadania, oraz jak się do tego odpowiednio przygotować mówi Poradnik Model Kontraktowania Usług Społecznych, który wraz z Kreatorem MKUS (www.zlecaniezadan.pl) jest jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. 

„Cieszę się, że organizowany już po raz trzeci Kongres Współpracy Lokalnej w Ustce staje się miejscem debaty nad kształtowaniem społecznej samoorganizacji” – pisał w liście do uczestników Kongresu Prezydent RP Bronisław Komorowski.

III Kongres Współpracy Lokalnej to międzysektorowe spotkanie, które odbyło się 14-15 maja 2015r. w Ustce w ramach upowszechniania Modelu Kontraktowania Usług Społecznych. Wydarzenie to, objęte było honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Związku Miast Polskich oraz Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych Splot.

Patronat medialny nad Kongresem objął portal www.ngo.pl oraz Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, Serwis Samorządowy PAP www.samorzad.pap.pl, portal Ekonomiaspoleczna.pl oraz pismo Kierunki Zmian.

Więcej na temat Modelu i projektu PI „Od partnerstwa do kooperacji” realizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie z Gminą Miasto Ustka oraz Uniwersytetem Warszawskim znajduje się na stronie www.projekt.zlecaniezadan.pl

Projekt PI „Od partnerstwa do kooperacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: III Kongres Współpracy Lokalnej w Ustce 

◄ Wróć do poprzedniej strony