napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

21
08

Gmina Celestynów zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Otwocku jest zobowiązana zapłacić łącznie 4.642,74 zł za opieszałość radnych z poprzedniej kadencji.

Sprawa dotyczy odsetek za opóźnienia w uiszczeniu opłat związanych z uczęszczaniem dzieci z Gminy Celestynów do placówek przedszkolnych z poza terenu Gminy, a dokładnie do Otwocka. Opóźnienia dotyczą lat 2008-2011. Zgodnie z art. 80 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola poza terenem danej gminy musi pokryć koszty dotacji. Jednak nie wszystkim przepisy prawa są jasne, o czym świadczy przykład Gminy Celestynów. Radni ówczesnej kadencji, na przemian zmniejszali i zwiększali wydatki związane   z opłatą przedszkolaka, co powodowało, iż Gmina Celestynów z opóźnieniem płaciła za małego mieszkańca Gminy uczęszczającego do przedszkoli poza jej terenem.

Radni, którym wówczas przewodniczył Bogdan Wójcik nie rozumieli istoty wychowania przedszkolnego, mimo przytaczanych przepisów ustawy, jasno wskazujących obowiązek opłaty dotacji za przedszkolaka. Konsekwencje finansowe niezrozumienia przepisów, na których funkcjonuje gmina, Gmina Celestynów ponosi do dnia dzisiejszego.

Obecna Rada Gminy Celestynów, na szczęście, nie stawia oporu w regularnym płaceniu za naszych przedszkolaków.

  

Veritas  

◄ Wróć do poprzedniej strony