napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

19
01

Być może już na wiosnę załatwimy większość spraw w urzędach i sądach z domu – za pośrednictwem internetu. Konieczne będzie tylko założenie konta na internetowej witrynie urzędu i jednorazowe udanie się do niego w celu potwierdzenia wprowadzonych danych. Co ważne, drogi i skomplikowany w użyciu podpis elektroniczny nie będzie konieczny.Sejm właśnie przyjął ustawę o informatyzacji urzędów administracji publicznej, sądów, urzędów skarbowych i ZUS. Teraz ma się nią zająć Senat. Jeżeli prace pójdą sprawnie a Prezydent szybko ją podpisze, nowa ustawa wejdzie w życie już na wiosnę – to jest w przeciągu trzech miesięcy od dnia jej publikacji w Dzienniku Ustaw (takie jest jej vacatio legis).

Podstawowym założeniem nowego aktu prawnego, jest zapewnienie obywatelom powszechnego dostępu do e-urzędów, przy czym do elektronicznego kontaktu z administracją państwową czy sądami nie będzie potrzebny bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Dotychczasowe regulacje zazwyczaj wymagały takiego podpisu do wszelkich kontaktów obywatela z urzędami (sądami), co w praktyce stanowiło istotny hamulec w rozwoju idei e-administracji i społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Przyjęta ustawa, obok ustawy zmieniającej kodeks postępowania cywilnego i wprowadzającej tzw. e-sąd (dla elektronicznego postępowania upominawczego, tzw. EPU), stanowi wyraźny sygnał, że ustawodawca wreszcie odchodzi od wymogu korzystania z podpisu elektronicznego w internetowych kontaktach z sądami i administracją w Polsce. Podpis elektroniczny niestety nie zdał bowiem egzaminu w naszym kraju (podobnie zresztą jak w wielu innych krajach UE), między innymi ze względu na koszty i skomplikowany sposób korzystania z niego.

Nowe podejście polskiego ustawodawcy należy ocenić pozytywnie. Przemawiają za tym choćby doświadczenia banków, którym udało się rozwinąć i spopularyzować swe usługi elektroniczne
bez wprowadzania wymogu posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Wystarczyły piny, hasła jednorazowe (dostarczane za pomocą zdrapek lub sms-ów), ewentualnie tokeny (stosunkowo rzadko stosowane w usługach konsumenckich).

Jeżeli chodzi o rozwiązania przyjęte przez omawianą ustawę, to weryfikacja tożsamości będzie odbywać się poprzez założenie konta na specjalnej stronie urzędu i jednorazowe osobiste potwierdzenie wprowadzonych danych w tym urzędzie. Potem już cała komunikacja z obywatela z urzędem może odbywać się drogą elektroniczną. Zauważmy, że podobne rozwiązania przyjęto w przypadku chęci korzystania z e-sądu do składania pozwów w elektronicznym postępowaniu uproszczonym.


Więcej informacji: http://www.nowemedia.org.pl/nuke/modules...le&sid=662

◄ Wróć do poprzedniej strony