napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

24
08

 Walka z producenetami alkoholu, lata 20-te, USA

Rada gminy nie może wprowadzić prohibicji na terenie całej miejscowości – stwierdził wojewoda świętokrzyski w rozstrzygnięciu nadzorczym. Szlachetne pobudki wnioskodawców zderzają się z rzeczywistością, tak jak w czasach amerykańskiej prohibicji.

 

Radni świętokrzyskich gmin – Włostowej i Lipnika postanowili wprowadzić w tych miejscowościach czasowy zakaz sprzedaży alkoholu. Powodem ich decyzji była troska o bezpieczeństwo publiczne podczas otwartych imprez - dożynek gminnych i biesiady plenerowej. Obie uchwały uchylił jednak wojewoda świętokrzyski. W rozstrzygnięciach nadzorczych ocenił, że wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie danej miejscowości na czas trwania imprezy wykracza poza ustawową przesłankę „szczególnego charakteru danego miejsca, obiektu lub obszaru”, uzasadniającą podjęcie takiego działania. Wojewoda przypomniał, że miejsca publiczne, w których obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu wymienione zostały już w art. 14 ust. 1 – 5 ustawy o wychowaniu czystości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Chodzi m.in. o miejsca, w czasie trwania masowych zgromadzeń; środki i obiekty komunikacji publicznej, zakłady pracy. Delegację dla rady, na podstawie której może ona wprowadzić analogiczny zakaz także w innych nie wymienionych miejscach ze względu na charakter obiektu, miejsca lub obszaru zawiera dopiero art. 14 ust. 6 tej ustawy. Jak tłumaczy wojewoda, przesłanka szczególnego charakteru obiektu bądź miejsca oznacza, że rada gminy, do której niewątpliwie należy ocena, gdzie i na jaki okres wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych, nie ma pełnej dowolności w wyborze tych miejsc. Natomiast kompetencje do wprowadzenia całkowitej lub częściowej prohibicji na czas określony na obszarze całego kraju albo jego części ma Rada Ministrów (art. 19 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

Ograniczanie produkcji i konsumpcji alkoholu ma swoją historię. Obserwacje z lat 20’ w Stanach Zjednoczonych pokazały, że ograniczenia w produkcji i sprzedaży alkoholu nie przynoszą skutku. Prohibicja w USA przyczyniła się zaś do budowania gangsterskich fortun lat 20-30’. Po raz kolejny okazało się, że ustawy nie mają wpływu na zachowania obywateli w ich sferze prywatnej. 


gigi/mp

 

◄ Wróć do poprzedniej strony