napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

02
08

Gmina nie może zdecydować, by na jej terenie alkohol był serwowany w estetycznych ogródkach gastronomicznych – uznał wojewoda.

Rada Gminy Nowinka ustaliła w uchwale, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być także prowadzona w ogródku gastronomicznym tj. na terenie poza obrębem budynku, w którym znajduje się lokal.

Zastrzegła jednak, że ogródek taki powinien mieć „estetyczne ogrodzenie ażurowe lub pełne”.

Takie rozwiązanie zakwestionował organ nadzoru, powołując się na art. 12 ust. 2 ustawy z o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

„Norma ta deleguje do uregulowania zasad dotyczących wyłącznie usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – tj. rozmieszczenia w terenie, nie zaś kwestii estetyki tych miejsc” – wskazuje wojewoda podlaski.

Jak wyjaśnia, przez zasady usytuowania punktów sprzedaży alkoholu, należy rozumieć „tylko i wyłącznie rozmieszczanie względem obiektów chronionych przez ustawę oraz uznanych przez radę gminy jako zasługujące na taką ochronę, takich jak szkoły, inne placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, miejsca kultu religijnego itp.”.

Organ nadzoru przypomina, że jedyne warunki, jakie muszą zostać spełnione w celu uzyskania pozwolenia na sprzedaż alkoholu w danym miejscu, uregulowane są w art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości./aba/
Serwis Samorządowy PAP

◄ Wróć do poprzedniej strony