napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

03
12

Gminna Rada Seniorów – możliwa dzięki nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym

Gminna rada seniorów może powstać z inicjatywy rady gminy lub na wniosek zainteresowanych środowisk na przykład fundacji czy stowarzyszeń. Do zadań gminnej rady seniorów będzie należało między innymi dbanie o interesy i potrzeby starszych osób na terenie całej gminy oraz jasno określone cele i zadania stawiane wobec władz samorządowych ze szczególnym naciskiem na opinie dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy. Do tej pory było tak, że nieuregulowana podstawa prawna uniemożliwiała tworzenie takich rad.

W ostatnim tygodniu listopada taka rada seniorów została powołana w Częstochowie. Radni Częstochowy przyjęli, że w skład gminnej rady seniorów będzie powołanych dwanaście osób, które przekroczyły 60. rok życia*.

*Opracowane na podstawie Serwisu Samorządowego PAP

◄ Wróć do poprzedniej strony