napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

25
09

Od marca br. o 6 punktów (do 62 proc.) wzrósł odsetek osób, które dobrze oceniają pracę władz lokalnych w swojej gminie lub miejscowości - wynika z sondażu CBOS. 

 

W porównaniu z poprzednim, marcowym badaniem CBOS poprawiły się opinie o działalności władz samorządowych. W ciągu sześciu ostatnich miesięcy o 6 proc. (do 62 proc.) wzrósł odsetek osób, które dobrze oceniają pracę władz lokalnych w swojej gminie lub miejscowości, natomiast w zbliżonym stopniu ubyło niezadowolonych (spadek o 7 pkt, do 27 proc.).

Złe oceny samorządów są relatywnie częste wśród mieszkańców małych miast (do 20 tys. ludności), a także największych aglomeracji (liczących 500 tys. i więcej ludności).

Ankietowani lepiej ocenili jedynie prezydenta Bronisława Komorowskiego - 66 proc. badanych uznało, że wywiązuje się on dobrze ze swoich obowiązków. Przeciwnego zdania było 22 proc.

Z działalności prezydenta RP zadowolona jest ogromna większość wyborców PO oraz SLD, a także respondentów, którzy głosowali na Komorowskiego w II turze wyborów prezydenckich. W ówczesnym elektoracie Jarosława Kaczyńskiego przeważają krytycy tej prezydentury. Z kolei zwolennicy PiS są równo podzieleni w opiniach na jej temat.

W stosunku do ubiegłego miesiąca poprawiły się oceny działalności Sejmu. O 5 punktów (do 20 proc.) zwiększyła się grupa respondentów zadowolonych z pracy posłów, jednocześnie w porównywalnym stopniu ubyło osób ją krytykujących (spadek o 6 pkt proc., do 65 proc.).

Minimalnie lepiej niż w sierpniu postrzegane jest funkcjonowanie Senatu. Pozytywnie o jego działalności wypowiada się jedna piąta ankietowanych (20 proc. - wzrost o 3 pkt proc.), natomiast negatywnie - ponad połowa (54 proc., spadek o 1 pkt proc.).

CBOS zauważa, że złe oceny działalności Sejmu i Senatu przeważają we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Są one wyraźnie częstsze wśród osób niezadowolonych ze swojej sytuacji materialnej oraz respondentów nieuczestniczących w praktykach religijnych. Opinie krytyczne są też częstsze wśród osób o lewicowych i prawicowych poglądach politycznych niż wśród tych, które deklarują orientację centrową.

Pracę posłów na ogół dobrze oceniają zwolennicy partii rządzącej, natomiast wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych, zwłaszcza PiS, a także wśród osób niezamierzających głosować w ewentualnych wyborach parlamentarnych dominuje niezadowolenie z działalności Sejmu.

CBOS przeprowadził badanie metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 września 2013 roku na liczącej 911 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP

◄ Wróć do poprzedniej strony