napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

12
10
2479 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 46 809 radnych wybierzemy w tegorocznych wyborach samorządowych – poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Uprawnionych do głosowania jest 30 564 965 obywateli. Z danych przedstawionych przez PWK wynika, że 21 listopada będziemy wybierać w sumie 39 549 radnych gmin. Większość (32 280) to radni z jednostek liczących poniżej 20 tys. mieszkańców. Kolejnych 5 568 przedstawicieli organów stanowiących to radni gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, ponadto 1 701 radnych zostanie wybranych do rad miast na prawach powiatu. Oprócz rad gmin, w listopadowym głosowaniu ustalony zostanie także skład rad powiatów (6 290 radnych), sejmików województw (561 radnych) oraz dzielnic Warszawy (409 radnych). Jednocześnie z wyborami radnych zostanie przeprowadzone głosowanie na szefów gmin. W tym roku wybierzemy ich 2479 (w styczniu została utworzona nowa gmina). Najwięcej jest wójtów (1576), którzy są wybierani w gminach wiejskich. W gminach miejsko-wiejskich i miejskich wybierani są burmistrzowie – w sumie 796. W 107 największych miastach wybierani są prezydenci. Wybory samorządowe zostaną przeprowadzone 21 listopada. Na 5 grudnia została zaplanowana druga tura głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. pap ◄ Wróć do poprzedniej strony