napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

25
08

fot.: A. Mrozowski

Samorządy inwestują więcej niż władze centralne – wynika z analizy Forum Obywatelskiego Rozwoju. W 2010 r. władze lokalne wydały 47 mld zł, podczas gdy władze centralne 31 mld zł.

Według FOR w latach 2007-2010 najszybciej rosnącą kategorią wydatków władz lokalnych były inwestycje. Jednak, jak zauważają eksperci, tempo wzrostu inwestycji w tym okresie w obu sektorach było niemal identyczne. 

Z analizy wynika, że poza wydatkami inwestycyjnymi szybko rosły także wydatki bieżące Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Zdaniem FOR „gdyby tempo wzrostu wydatków bieżących w latach 2007-2010 było równe tempie wzrostu nominalnego PKB, to w 2010 r. deficyt JST wyniósłby 5 mld zł zamiast 15 mld zł”.

Eksperci FOR wskazują też, że dochody władz lokalnych w tym okresie rosły zdecydowanie szybciej od dochodów władz centralnych, głównie za sprawą wyższych dotacji i subwencji.

W 2007 r. JST łącznie odnotowały nadwyżkę ponad 2 mld zł. Jednak w 2010 r. wydatki JST były o 48,5 mld zł wyższe niż 3 lata wcześniej, podczas gdy dochody wzrosły tylko o 31,5 mld zł. Łącznie w 2010 r. JST wykazały 15 mld zł deficytu.

Po stronie wydatków największy wzrost w liczbach bezwzględnych odnotowały wydatki bieżące – ponad 30 mld zł, z czego 13 mld zł to wyższe wydatki na wynagrodzenia.

FOR przypomina, że podwyżki dla nauczycieli, które zostały uchwalone przez sejm i na które JST nie miały wpływu, przyniosły wzrost wydatków o ok. 5 mld zł. Eksperci zauważają też, że wzrostowi wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli towarzyszył jednocześnie proporcjonalny wzrost wartości części oświatowej subwencji ogólnej. „Pozostały wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika już z autonomicznych decyzji JST o zwiększeniu zatrudnienia lub pensji” – napisano w  analizie.

Według FOR wzrost subwencji oświatowej (6,8 mld zł) i dochodów ze środków unijnych (6,6 mld zł) to naj-większe możliwe do zaobserwowania zmiany w dochodach JST./mp/

 

◄ Wróć do poprzedniej strony