napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

20
12

Fot. A. Mrozowski

W skali całego kraju zbudowano 56 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnych, 283 oczyszczalnie ścieków, a rozbudowano i zmodernizowano 896.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków jest w pełni realizowany przez samorządy, i to realizowany bardzo dobrze – mówi – mówi minister Stanisław Gawłowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, który uczestniczył w seminarium "Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w świetle zobowiązań JST" zorganizowanym w Poznaniu przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

- Dyrektywa 91/271/EWG zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej m.in. do wyposażenia w określonych terminach wszystkich aglomeracji, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM), większej od 2000, w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych i zapewnienia biologicznego oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do wód, tak aby ścieki spełniały określone w dyrektywie wymagania dotyczące zawartości w nich substancji łatwo rozkładanych biologicznie - podaje Ministerstwo Środowiska. 

Polska musi spełnić te zobowiązania do 2015 roku. Wykonuje ten obowiązek poprzez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przewiduje on m.in. wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków.  

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski stale monitoruje poziom zaangażowania samorządów Wielkopolski przy realizacji tych zadań. Wielu samorządowców wyrażało obawę, czy realizacja zobowiązań odbędzie się zgodnie z przyjętym harmonogramem, dlatego też Stowarzyszenie zorganizowano seminarium i zaprosiło do dyskusji ministra Gawłowskiego i przedstawicieli samorządów wielkopolskich. 

W opinii Gawłowskiego wiele działań zależy nie od środków finansowych, lecz od przemyślanych i dobrze zorganizowanych decyzji.  - Należy zweryfikować listę wyznaczonych aglomeracji wodno-ściekowych. Po tym procesie okaże się, że zamiast wydatków rzędu kilkudziesięciu miliardów w skali kraju, potrzebujemy do 2015 roku jedynie kilka miliardów - informuje Gawłowski. Podczas seminarium poruszono również zagadnienia związane z ustawą o zachowaniu porządku i czystości w gminie. 

- Uważam, że dzięki wprowadzanym zmianom, za kilka lat, podobnie ta jak w Niemczech czy Skandynawii, śmieci staną się poszukiwanym surowcem, dającym liczne miejsca pracy - mówi minister Gawłowski.

W seminarium wzięło udział 80 przedstawicieli wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego. Współorganizatorem seminarium było Stowarzyszenie Wodociągi Polskie. 

 

portal samorządowy.pl

 

◄ Wróć do poprzedniej strony