napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

15
11
Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk informuje o przedłużeniu terminu na składanie ankiet oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie, w ramach którego realizowana będzie inwestycja polegająca na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy Celestynów. Ankiety oraz deklaracje składać można do 24 listopada br. Zostaną one wykorzystane przez gminę w ubieganiu się o środki zewnętrzne na dofinansowanie zakupu oraz instalacji kolektorów słonecznych. Ankiety dotyczące zamieszkiwanej nieruchomości oraz kosztów zużycia energii dostępne są w Biurze Obsług Mieszkańca Urzędu Gminy Celestynów oraz oficjalnej stronie internetowej www.celestynow.pl. Badanie przeprowadzane jest w związku z planowanym przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski naborem wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Gminy powiatu otwockiego: Celestynów, Karczew, Wiązowna, Osieck, Kołbiel i Józefów wyszły z inicjatywą stworzenia partnerstwa międzygminnego w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji polegającej na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców gmin partnerskich. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania mieszkańcy gminy Celestynów mogą znaleźć na oficjalnej stronie: www.celestynow.pl oraz w siedzibie urzędu pok. 32, tel. 22 789 71 21 wew. 114. ◄ Wróć do poprzedniej strony