napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

27
02

Czy osoba, która jest niezameldowana na terenie wsi, ale w niej mieszka może wybrać sołtysa? Czy potrzeba tu jakiś formalności?

Takie pytania pojawiają się w związku z przeprowadzanymi obecnie wyborami sołtysów. Rzecz jest całkiem prosta. Meldunek nie jest potrzebny by głosować. Wystarczy być stałym mieszkańcem by wybierać sołtysa i radę sołecką. W przypadku wątpliwości rozwieje je przewodniczący zebrania wiejskiego i nie trzeba tu żadnych formalności. Statuty wiejskie mówią bowiem precyzyjnie, że wybierać radę sołecką i sołtysa może osoba pełnoletnia i stale mieszkająca w sołectwie. 

Stały mieszkaniec sołectwa to osoba, która przebywa w danej miejscowości i której miejscem zamieszkania jest dana miejscowość. Pojęcie miejsca zamieszkania definiuje art. 25 Kodeksu cywilnego: „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.” Aby uznać mieszkańca wsi za jej stałego mieszkańca powinny być spełnione dwa czynniki: przebywanie w znaczeniu fizycznym w określonej miejscowości i zamiar stałego w niej pobytu. Przepisy wyraźnie mówią, że wybierać sołtysa i członków rady sołeckiej mają prawo „stali mieszkańcy uprawnieni do głosowania” co oznacza że nie można ograniczać kręgu głosujących do mieszkańców posiadających zameldowanie w sołectwie (tym bardziej, że obowiązek zameldowania został zniesiony w końcu 2010 r.). 

Kategoria stałych mieszkańca nie oznacza tylko osób zameldowanych. W minionych latach do spisu wyborców automatycznie kwalifikowano osoby zameldowane na stałe. Każdy ze stałych mieszkańców ma prawo w spisie wyborców się znaleźć, aczkolwiek nie jest to wymagane by uczestniczyć w wyborach rady sołeckiej i sołtysa. Wystarczy tylko we wsi mieszkać. 

 

CIS

◄ Wróć do poprzedniej strony