napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

18
07

Można pomóc sobie i sąsiadom pozbywając się podstopień własnej posesji. Jak to zrobić? Zakasać rękawy i założyć sołecką spółkę wodną. Członkowstwo w spółce wodnej daje możliwość rozwiązania takich problemów Tobie, Twoim najbliższym i sąsiadom. Idąc za się przykładem założonych spółek wodnych w następujących sołectwach: Pogorzel Warszawska, Glina, Dyzin/Jatne, Podbiel do grona zabezpieczonych przed podtopieniami wsi dołączyć postanowiła dołączyć Dąbrówka. 

Zebranie przygotowawczo-organizacyjne odbyło się w środę 17 lipca 2013r. Zebrani mieszkańcy postanowili aktywnie podjąć działania w celu zapobiegania licznych podstopień w sołectwie, wyznaczając termin założenia spółki na 25 lipca  na godzinę 18:00 w OSP w Dąbrówce. W imieniu zawiązującej się spółki wodnej Dąbrówka, apelujemy do jej mieszkańców o liczne przybycie i członkowstwo w spółce. Kalkulacja jest prosta: im więcej członków spółki tym większe pieniądze z członkowstwa i w efekcie wyższe dotacje z gminy, powiatu, województwa. 

 

Do powołania takiej spółki wodnej wystarczy porozumienie zaledwie 3 osób, które postanowią zająć się utrzymaniem np: rowu wzdłuż drogi prowadzącej na posesje, czy oczyszczenie studni. Spółka wodna to posiadająca osobowość prawną jednostka organizacyjna działająca w celu zaspokajania potrzeb z zakresu gospodarowania wodami.

 

Spółka wodna zajmuje się utrzymaniem, czyli konserwacją istniejących na terenie jej działania rowów, przepustów, drenaży – wszelkich urządzeń wodnych niezbędnych do prawidłowego odprowadzania nadmiaru deszczu, gradu, śniegu. Zaznaczmy, że spółka wodna nie jest powoływana w celu osiągnięcia zysku pieniężnego, ma ona na celu jak wyżej wspomnieliśmy zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a przede wszystkim jej członków w zakresie gospodarowania wodami, które są opisane w ustawie Prawo wodne.

 

 

Wiśnia

◄ Wróć do poprzedniej strony