napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

24
07

W piątek, 20 lipca oficjalnie ruszyła samorządowa kampania „Stawka większa niż 8 mld” i akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o dochodach JST. Ustawa umożliwi przesunięcie z budżetu centralnego do samorządów 8 mld zł. 

 

- Dzięki obywatelskiemu projektowi ustawy o finansowaniu samorządów, chcemy powrócić do stanu sprzed kilku lat – do stanu równowagi finansowej – powiedział prezydent Poznania Ryszard Grobelny, który jest jednym z członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. 

Prezydent dodał, że samorządy chcą zapewnić finansowanie dostosowane do przekazywanych im zadań. - Chcemy, aby oddano nam to, co nam zabrano - podkreślił. 

Chodzi o 8 mld zł, które, zdaniem autorów projektu, samorządy tracą każdego roku wskutek nieprzemyślanych zmian legislacyjnych wprowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat. 

Jak wyliczają autorzy projektu, tylko zmiany w systemie podatkowym wprowadzone w latach 2006 i 2007 r. (wprowadzenie dwustopniowej skali podatkowej oraz nowe ulgi prorodzinne) spowodowały ubytek w samorządowych budżetach w wysokości 6,8 mld zł. O prawie 200 mln zł zmniejszyły się dochody JST po wejściu w życie w 2006 r. nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Kolejne 150 mln zł kosztowały gminy zmiany w ustawie o spadkach i darowiznach.

Zdaniem Grobelnego takich ustaw, które rodzą wielomilionowe skutki dla gmin, powiatów i województw jest znacznie więcej, a skutki niektórych, tak jak ostatniej nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej, nie zostały nawet oszacowane. 

- Te papierowe decyzje dają w samorządach realne efekty. Przede wszystkim spadają inwestycje. Według prognoz do 2015 r. samorządowe wydatki na inwestycje spadną z obecnych 44 mld zł do 19 mld – tłumaczył prezes Związku Miast Polskich. Ostrzegł przy tym, że doprowadzi to do wzrostu bezrobocia, spadku rozwoju kraju oraz trudności w wykorzystaniu unijnych funduszy w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. 

 

Według Grobelnego słabsze samorządy będą wręcz musiały oszczędzać na zadaniach bieżących, rezygnować z niektórych zadań, albo zwiększać podatki lokalne. – Na pierwszy ogień pójdą inwestycje, dalej promocja, kultura, sport, oświata – taka jest kolejność działa oszczędnościowych w samorządach – mówił prezydent Poznania. Według niego obywatelski projekt przywróci równowagę finansową. 

Podstawowym założeniem projektu jest zwiększenie procentowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): gmin z obecnych 39,34 proc. do 48,78 proc, powiatów - z 10,25 proc. do 13,03 proc. oraz województw - z 1,6 proc. do 2,03 proc.). 

Projekt przewiduje też przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych JST, zgodnie z gwarancjami konstytucyjnymi. Proponowane przepisy wprowadzają także subwencję ekologiczną dla gmin, na terenie których znajdują się obszary chronione. 

Jak wyjaśnił Mariusz Poznański ze Związku Gmin Wiejskich RP, od każdego hektara obszaru chronionego gmina będzie otrzymywać subwencję w wysokości 200 zł rocznie. - Dałoby to takiej gminie średnio od 500 – 600 tys. zł rocznie, które to pieniądze mogłyby przeznaczyć na dowolny cel – dodał Poznański. 

Akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem potrwa do 4 października. - Dzień później projekt złożymy na ręce marszałka sejmu – powiedział Andrzej Porawski, dyrektor biura ZMP i pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. 

Porawski nie ukrywał, że chodzi o zebranie jak największej liczby podpisów dlatego w akcję oprócz wójtów, burmistrzów i prezydentów, zostaną włączeni także radni oraz stowarzyszenia i lokalne organizacje. Zastrzegł przy tym, że przepisy zakazują prowadzenia takich akcji na terenie urzędów i finansowania ich przez JST. 

Pod projektem podpisało się już 20 tys. osób. 

 

mp

 

◄ Wróć do poprzedniej strony