napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

23
06

Z zaproszenia na obchody 5-lecia powstania Celestynowskiej Inicjatywy Samorządowej skorzystało ponad czterdzieści osób – członków, sympatyków i osób pragnących włączyć się w prace na rzecz rozwoju naszego samorządu. Konferencja poprzedzona walnym zgromadzeniem członków (o godz. 15:00) rozpoczęła się 14 czerwca 2014 r. o godzinie 16:00 w Klubie Mieszkańca w Dyzinie.

Na 5-tych urodzinach Celestynowskiej Inicjatywy Samorządowej wśród gości pojawili się sołtys Gliny Piotr Lisowski, radni Malwina Klejn i Zbigniew Konefał, sołtys wsi Ostrowik Marcin Sobota, Edward Jakubowski – wieloletni przezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie, przedstawicielka Celestynowskiego Koła Ligi Ochrony Przyrody - Małgorzata Popławska – Zajączkowska oraz redaktor naczelny „Celestynki” Andrzej Mrozowski. Podczas powitania gości Stefan Traczyk temu ostatniemu przyznał, że choć w znacznym stopniu dzielą ich poglądy polityczne, to pomimo tego udało się im osiągnąć porozumienie w sprawie konieczności współpracy na rzecz samorządu lokalnego.

Jak podkreślał Traczyk – jednocześnie wójt gminy Celestynów - stowarzyszenie nie ubiega się o żadne środki finansowe i nie korzysta z subsydiowania przez gminę Celestynów po to, by uniknąć wszelkich podejrzeń o działanie we własnym interesie ze strony wójta. Wszelkie przedsięwzięcia stowarzyszenia polegające na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność promocyjną, szkoleniową i wydawniczą realizowane są ze środków własnych i darczyńców. - Nie budujemy naszej działalności na wsparciu tej, czy innej partii, polegamy na sobie. Jesteśmy jak głosi nasz statut organizacją apolityczną. Wywodzimy się z różnych środowisk zawodowych i społecznych, w wyborach powszechnych głosujemy na różne ugrupowania. Wierzymy, że nasza praca może być oparta tylko na świadomym włączaniu się obywateli w działalność społeczną i samorządową. Nasza działalność to wyłącznie praca społeczna naszych członków i sympatyków. Organizując edukację społeczną, prowadząc działalność wydawniczą i kolportaż czasopism, nie korzystamy z pieniędzy podatników w postaci dotacji z budżetów samorządowych czy państwowego. A możemy pochwalić się organizacją wielu szkoleń i wydawaniem własnego pisma - „Kuriera Sąsiedzkiego” – mówił na wstępie Traczyk.

Na konferencji wykłady wygłosili: Olga Wileńska, Stefan Traczyk i Ewa Adamska. Olga Wileńska zajęła głos w sprawie finansowania samorządów i statystyk z prezentacją „Rówieśnicy demokracji”. Jako drugi o budżecie gminy Celestynów, środkach jakimi w rzeczywistości dysponuje gmina Celestynów po odjęciu wydatków na oświatę (na inwestycje możemy przeznaczyć ledwie połowę z dochodów gminy) mówił Stefan Traczyk. 

Na koniec Ewa Adamska mówiła o budżecie partycypacyjnym - pomyśle na zwiększenie roli obywateli w dzieleniu środków na wydatki inwestycyjne w jednostkach samorządu terytorialnego, który z powodzeniem realizowany jest m.in. w Sopocie i wprowadzany w Warszawie. W naszej gminie ma również szanse zaistnieć. Mieszkańcy bezpośrednio mogą zadecydować o przeznaczeniu części budżetu na wybrane inwestycje. 

Skończyliśmy 5 lat. To pasmo doświadczeń w krzewieniu idei samorządowej, świadectwo naszych działań i obietnicy tego, że nie spoczniemy na laurach. Wiele jest jeszcze przed nami. To dobry czas na podsumowanie naszej pełnej sukcesów działalności, ale i na serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom za pomoc, sympatykom i współpracownikom za poświęcony czas i zaangażowanie. 

W przyszłość patrzymy z optymizmem, napawa nas wiara w naszą społeczną pracę. Wiele już dokonaliśmy, ale o wiele wyzwań przed nami, mamy nadzieję, że przez kolejne lata będziecie z nami. Zapraszamy do członkowstwa. Wkrótce na naszej stronie przedstawimy materiały z konferencji. 

 

 

 

Zarząd Celestynowskiej Inicjatywy Samorządowej

◄ Wróć do poprzedniej strony