napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

14
06
Dzięki nowelizacji kodeksu wykroczeń przyjętej w czwartek przez Sejm, Polacy będą mogli częściej korzystać z wypoczynku na łonie natury. O tym gdzie, zdecyduje gmina. Jak wyjaśnia Rzeczpospolita, na podstawie poprawionego art. 144 §1 kodeksu wykroczeń, grzywna grozi za niszczenie zieleni w miejscach innych niż przeznaczone do rekreacji, wypoczynku czy piknikowania. Miejsca dostępne dla społeczeństwa każdorazowo określałby organ gminy w uchwałach publikowanych do wiadomości całej społeczności lokalnej. Obecnie w kodeksie są dwa rodzaje wykroczeń w sytuacji korzystania z trawników i zieleńców. Pierwszy dotyczy właścicieli zwierząt, drugi – pieszych zadeptujących trawniki. Serwis Samorządowy ◄ Wróć do poprzedniej strony