napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

25
09

"Ogródek piwny", Oktoberfest, Monachium, fot.: travel.wikia.com

Usytuowanie ogródków piwnych powinno zostać precyzyjnie opisane, tak by nie było wątpliwości przy ich zakładaniu pisze Rzeczpospolita.

Rada Miejska w Żarowie ustaliła liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Zapisała m.in., że lokalizacja ogródka piwnego nie może przeszkadzać w ruchu pieszych, zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu ani zakłócać ciszy i spokoju mieszkańców.

Uchwałę zakwestionował wojewoda dolnośląski, ponieważ rada nie określa konkretnego położenia dla ogródków piwnych, wprowadziła za to niejasne, nieprecyzyjne i niejednoznaczne postanowienia. Akt prawa miejscowego powinien być czytelny oraz zrozumiały, tak żeby organy, stosując jego zapisy przy wydawaniu stosownych decyzji administracyjnych, nie miały wątpliwości, jak należy go interpretować – argumentował organ nadzoru.

 

asta

◄ Wróć do poprzedniej strony