napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

28
04
Osiedlowy plac zabaw wymaga remontu? Nie macie przed blokiem parkingu? Poproście swych radnych o pieniądze i zabierzcie się do pracy. Inicjatywa lokalna to nowa forma współpracy mieszkańców z samorządem – informuje „Serwis samorządowy”. Przepisy umożliwiającej to ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie weszły w życie 12 marca. Do nawiązania współpracy wystarczy dwóch mieszkańców gminy, którzy powinni napisać stosowny wniosek. Teren, na którym chcą działać, musi należeć do gminy - zaznacza serwis sam. Według niej, może to być np. park, boisko, świetlica, parking, ale już nie prywatne osiedle mieszkaniowe. Wyobraźmy sobie, że inicjatorzy zamierzają zorganizować kolonie letnie dla dzieci albo zajęcia pozalekcyjne. Mieszkańcy mogą udostępnić pomieszczenie, a gmina może opłacić nauczyciela. Jeżeli chcieliby np. uporządkować park, gmina może wypożyczyć im potrzebne do tego narzędzia. CIS◄ Wróć do poprzedniej strony