napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

31
08

W dniu 18.08.2011r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Celestynów odbyło się walne zebranie członków i sympatyków Celestynowskiej Inicjatywy Samorządowej. Jak to bywa na każdym walnym zebraniu wybrano przewodniczącego oraz protokolanta. Po części oficjalnej nastąpiła prezentacja projektów, które CIS złożyła w Urzędzie Marszałkowskim.

Pierwszy projekt dotyczy cyklu debat „Społeczność i Samorządność”. Debaty skierowane mają być dla osób zamieszkujących obszar Lokalnej Strategii Rozwoju gmin: Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Wiązowna. Przewiduje się przeszkolenie 40 osób. Szkolenie i debaty odbędą się w postaci dwóch cykli (w listopadzie 2011 roku oraz w lecie 2012 roku). Przewiduje się 5 godzin zajęć teoretycznych. Agenda szkolenia będzie obejmować między innymi: strukturę samorządu, organy prowadzące samorząd, rodzaje samorządu, zadania samorządu, istota samorządu, podmiot i przedmiot samorządów lokalnych. Przewidywane rezultaty projektu to rozpropagowanie idei samorządności oraz zadań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Natura i Kultura”, a także aktywizacja grupy przeszkolonych osób, które będą włączać się w działania na rzecz rozwoju idei samorządności.

Drugi projekt dotyczy powstania pisma „Kurier Sąsiedzki Celestynowskiej Inicjatywy Samorządowej”.  Kurier skierowany będzie do osób w każdym wieku i obszaru LGD Natura i Kultura. Biuletyn będzie kwartalnikiem a jego cały nakład wyniesie 2000 egzemplarzy. Dzięki biuletynowi mieszkańcy obszarów LGD Natura i Kultura powiatu otwockiego dowiedzą się o wydarzeniach które będą miały miejsce w gminie, będą mieli możliwość poznania historii Celestynowa i miejscowości sąsiednich. Osoby chcące zaistnieć na łamach Kuriera zapraszamy do kontaktu na adres: celsam@wp.pl

Po przedstawieniu informacji dotyczących projektów nadeszła długo oczekiwana rozmowa na różnego rodzaju tematy. Największe zainteresowanie wzbudził temat spółek wodnym. Bardzo dokładnie przybliżył ten temat radny Zbigniew Konefał który jest jednym z inicjatorów powstania spółki w sołectwach Dyzin – Jatne. W paru zdaniach można ująć to tak: zgodnie  z art. 77 Prawa wodnego „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te objęte są działalnością spółki wodnej - do tej spółki.”-

Zgodnie z w/w. artykułem ustawy powołanie  spółki wodnej gminnej czy też sołeckiej spowoduje przejęcie od jej członków obowiązków właściwego utrzymania rowów i urządzeń melioracji oraz dbałość o ich prawidłowe funkcjonowanie.  Spółka wodna  może wykonywać również wiele innych zadań związanych z prawidłową gospodarką wodną na gruntach objętych jej działalnością.

Spółka wodna utrzymywana jest ze składek jej członków czyli ludzi, którzy ją założyli, ale źródłem jej finansowania mogą być również różnego rodzaju dotacje, np. z Urzędu Gminy, jak i Urzędu Marszałkowskiego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

MK

 

◄ Wróć do poprzedniej strony