napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Zadbajmy o wspólną przyszłość

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na rzecz rozwoju lokalnego

– zarówno na terenie gminy Celestynów, obszaru funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura” jak i Mazowsza. W naszych celach skupiamy się na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego u podstaw – razem z naszymi bliższymi i dalszymi sąsiadami, czy znajomymi. Uważamy, że to my powinniśmy mieć największy wpływ na to co dzieje się u nas. To my najlepiej zadbamy o przyszłość naszą i naszych dzieci. Chcielibyśmy sami decydować o naszym losie, bo lepiej znamy nasze problemy niż politycy z Warszawy, czy Brukseli. Horyzont wyznacza nam dobro gminy i regionu, w którym jest położona.

U podstaw naszego działania leży apolityczność. Nie zajmujemy się oceną działalności rządu, prezydenta czy partii. Sympatie wyborcze, czy światopogląd są prywatną sprawą każdego z nas. Wszyscy jednak przekonani jesteśmy do nienaruszalnych wartości jakimi są wolność i swoboda działalności gospodarczej, a także poszanowania własności i równości wszystkich ludzi wobec prawa. Wywodzimy się z różnych środowisk zawodowych i społecznych, ale łączy nas troska o miejsce zamieszkania, pracy lub zwyczajne przywiązanie do tych okolic.

Nie korzystamy z pieniedzy podatników w postaci dotacji z budzetów jednostek samorzadu lokalnego. Pracujemy społecznie inicjując przedsięwzięcia o znaczeniu lokalnym, przyczyniające się do poprawy warunków życia i wzrostu społeczno – gospodarczego. Mając na względzie dobro i przyszłość gminy Celestynów i regionu, bierzemy jednocześnie pod uwagę racjonalne i potencjalne możliwości, które możemy wykorzystać. Promujemy gminę Celestynów, poprzez otwarcie na inwestycje i przedsiębiorczość, kulturę i turystykę, oraz aktywizację życia lokalnego, powiązanego z edukacją obywatelską i samorządową. Wspieramy to konkretnymi działaniami popularyzacyjnymi, szkoleniowymi i wydawniczymi.

Jednym z naszych głównych celów było stworzenie zaplecza społecznego, złożonego z ludzi rozsądnych i działających w sposób efektywny na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ten cel został osiągnięty, ale wiemy że może być nas więcej. Wszystkich tych, którzy się z tym zgadzają zapraszamy do współpracy.

Razem uda się nam osiągnąć jeszcze więcej. Zadbajmy o wspólną przyszłość!